Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamos strateginio plėtros plano 2021-2030 m. tarpinių rezultatų pristatymo medžiaga:

Pristatymas: Europos Sąjungos finansavimo galimybės ir tendencijos, pranešėjas regioninės politikos ekspertas dr. Gediminas Česonis

Pristatymas: Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizės pristatymas, pranešėja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė

Pristatymas: Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas apie jų gyvenamąją aplinką, 2019 m., pranešėjas socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas Liutauras Kraniauskas

Pristatymas: Klaipėdos gyventojų grupinės diskusijos apie gyvenamąją aplinką ir miesto plėtros prioritetus, pranešėja socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotoja Giedrė Strakšienė