Skaityti plačiau
Naujienos

Baigtas Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas: nuomonę išsakė 1 677 respondentai

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2021–2030 m., lapkričio–gruodžio mėnesiais atliko Klaipėdos miesto gyventojų apklausą. Tyrimo tikslas – išgryninti Klaipėdos miesto gyventojų problemas mieste, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus, kurie ateityje virs...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Įpusėjo Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas: internetinėje apklausoje jau sudalyvavo virš 700 respondentų

Klaipėdos miesto savivaldybė lapkričio–gruodžio mėnesiais organizuoja Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės apklausą, kurios metu siekiama sužinoti Klaipėdos miesto gyventojų nuomonę apie gyvenimo mieste problemas ir strategines miesto plėtros galimybes, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus. Reprezentatyvaus sociologinio gyventojų...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Vykdomas Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2021–2030 m., lapkričio–gruodžio mėnesiais organizuoja Klaipėdos miesto gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti Klaipėdos miesto gyventojų nuomonę apie gyvenimo mieste problemas ir strategines miesto plėtros...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Rengiama Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė

Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė vadovaujasi Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginiu plėtros planu. Pasikeitus Klaipėdos miesto savivaldybės, visos Lietuvos vidaus ir išorės aplinkos situacijai bei siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiant...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Rengiama Klaipėdos savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Miesto ateities kūrimas nėra įmanomas be dabartinės padėties suvokimo, todėl įgyvendinant Klaipėdos savivaldybės strateginio plano 2021–2030 m. rengimą, svarbu įvertinti esamą miesto situaciją ir atsakingai sudėlioti miesto ateities paveikslą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, šiuo metu yra atliekamas vienas svarbiausių plano rengimo etapų – Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė.

Skaityti plačiau