Skaityti plačiau
Naujienos

Nukeliamas Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamo strateginio plėtros plano 2021–2030 m. tarpinių rezultatų pristatymo renginys

Klaipėdos miesto savivaldybė reaguodama į koronaviruso (Covid-19) pandemiją pasaulyje ir Lietuvoje taikomus nurodymus, siekiant išvengti koronaviruso plitimo, atšaukia kovo 24 d. 13 val. bendradarbystės erdvėje „LightHouse“ turėjusį vykti rengiamo Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė pristatys rengiamo strateginio plėtros plano 2021–2030 m. tarpinius rezultatus

Klaipėdos miesto savivaldybė š. m. kovo 24 d. 13 val. bendradarbystės erdvėje „LightHouse“, (Liepų g. 83, Klaipėda) organizuoja rengiamo strateginio plėtros plano 2021–2030 m. tarpinių rezultatų viešą pristatymą. Renginio metu bus pristatytos Klaipėdos miesto...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Identifikuotos darbo grupių kuruojamų sričių stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės

Š. m. sausio–vasario mėnesiais vyko Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo darbo grupių posėdžiai. Darbinių susitikimų metu kiekvienos darbo grupės nariai: Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, Savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas: beveik 93 proc. klaipėdiečių yra patenkinti gyvenimu mieste

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2021–2030 metams, 2019 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais atliko Klaipėdos miesto gyventojų apklausą, kuria siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie gyvenamąją aplinką ir strategines miesto plėtros galimybes. Reprezentatyvaus sociologinio...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano projektui parengti darbo imasi šešios darbo grupės

Darbo grupių veikla – svarbus Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo etapas, kurio tikslas – parengti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano projektą 2021–2030 m. Darbo grupių sudarymą rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą reglamentuoja...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Parengta Klaipėdos miesto savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Strateginis planavimas yra nuolatinis nenutrūkstantis procesas, atspindintis supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų. Tai problemų sprendimo procesas, siekiant prisitaikyti prie nuolat sparčiai kintančios aplinkos ir būdas rasti sprendimus kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Kviečiame susipažinti – strateginio plėtros plano rengimo metodika

Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m. Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Parengta Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo analizė

Spartūs aplinkos pokyčiai reikalauja strateginio valdymo tobulinimo, priimant aplinkos keliamus vis naujus iššūkius planavimo, sprendimų priėmimo, jų koordinavimo ir įgyvendinimo srityje. Todėl rengiant naująjį Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2030 m. viena iš...

Skaityti plačiau

Skaityti plačiau
Naujienos

Baigtas Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas: nuomonę išsakė 1 677 respondentai

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2021–2030 m., lapkričio–gruodžio mėnesiais atliko Klaipėdos miesto gyventojų apklausą. Tyrimo tikslas – išgryninti Klaipėdos miesto gyventojų problemas mieste, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus, kurie ateityje virs...

Skaityti plačiau