Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė pristatė strateginį plėtros planą 2021–2030 m.

Birželio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybė nuotoliniu būdu pristatė parengtą strateginį plėtros planą 2021–2030 m. Tiesioginės transliacijos Savivaldybės „Youtube“ kanale metu buvo pristatyta miesto vizija ir strateginiai akcentai, aptartas miesto planavimas ir vystymas žiedinės ekonomikos kontekste, pristatyta darnaus miesto ir uosto sąveika, pristatyta Klaipėdos universiteto reikšmė miestui, ekonominio-socialinio vystymo specializacija. Taip pat pristatytos miesto urbanistinio planavimo ir žaliosios architektūros tendencijos ir principai, klausytojai supažindinti su planuojamais vystyti Klaipėdos strateginiais urbanistiniais projektais.

Sveikinimo žodį taręs Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė, kad planų kūrimas yra itin svarbus ir neišvengiamas miesto valdymo ir organizacijų veikloje, tačiau didžiausia atsakomybė yra gebėjimas juos įgyvendinti: „Klaipėdos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas yra dviejų vertybinių sąvokų  – sutarimas ir susitarimas lydinys. Sutarimas dėl to, ko siekiame tarp skirtingų interesų grupių ir susitarimas, kaip veikti bendrai, kad tuos planus, kurie skamba labai ambicingai paverstume tikrove. <…> planas savaime yra dokumentas, visa kita yra mūsų darbai, mūsų veiksmai, mūsų iniciatyvumas, mūsų aktyvumas. Jų ir linkiu kiekvienam iš mūsų, kad jie būtų ne tik asmeniniai, bet kartu įkvėptų žmones, kurie yra šalia ir kartu gali įgyvendinti plane iškeltus ambicingus tikslus“.

Tiesioginės transliacijos metu Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė pristatė plano rengimo etapus, iššūkius, supažindino su naująja Klaipėdos miesto vizija ir jos įgyvendinimo rodikliais, strateginiais akcentais ir miesto laukiančiais pokyčiais.

Vilniaus universiteto docentė dr. Viktorija Cohen renginio žiūrovus supažindino su miesto planavimu ir vystymu žiedinės ekonomikos kontekste. Pranešėja pabrėžė, kad tvarumas bei darnus vystymasis ir yra žiedinė ekonomika, kurios diegimas yra glaudžiai susijęs su gyventojų įpročiais, todėl tik įvertinę bei keičiant  juo galime prisidėti prie miesto darnos ir tvarumo kūrimo.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Teisės departamento direktorius Linas Rudys renginio metu kalbėjo apie darnaus miesto ir uosto sąveiką bei balansą tarp plėtros, veiklos ir bendruomenės lūkesčių. Pranešėjas aptarė pagrindines uosto investicijų kryptis ir nurodė akcentus, kuriais bus siekiama išgirsti gyventojų lūkesčius ir pasiekti bendrą kompromisą.

Klaipėdos universiteto Atviro Forumo koordinatorė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili Klaipėdos miestą pristatė, kaip žinomą aukštojo mokslo centrą ir Klaipėdos universiteto vaidmenį jame. Pranešėja pristatė naująją Klaipėdos miesto strategiją, universiteto transformaciją iššūkių ir galimybių kontekste bei miesto ir universiteto sinergiją.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parko direktorė Roma Stubrienė pristatė Klaipėdos miesto ekonominio-socialinio vystymo specializaciją ir KMTP vaidmenį planuojant ir organizuojant miesto ekonominės-socialinės aplinkos vystymą ir plėtrą.

Urbanistas Martynas Marozas žiūrovus supažindino su miesto urbanistinio planavimo ir žaliosios architektūros tendencijomis ir principais. Pranešėjas pabrėžė, kad visuose miesto raidos etapuose svarbu miestą suprasti kaip visumą, vientisą, apibrėžtą, bet gyvą, su kitomis struktūromis sąveikaujantį urbanistinį vienetą, todėl miesto urbanistinis vystymas turi būti nukreiptas į tvaraus miesto kūrimą.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas Ričardas Zulcas transliacijos žiūrovams pristatė svarbiausius Klaipėdos strateginius urbanistinius investicinius projektus, kurie planuojami vystyti Klaipėdos mieste iki 2030 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie plano rengimo ir padėjusiems kurti miesto ateitį – miestą, kuriame gera augti, gyventi, kurti ir veikti.

Nespėjusiems sudalyvauti renginyje, kviečiame peržiūrėti renginio įrašą Klaipėdos miesto savivaldybės „Youtube“ kanale.