Naujienos

Tarybai tvirtinti teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcija

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba rugsėjo 24 d. 9 val. rinksis į nuotoliniu būdu vyksiantį posėdį, kurio metu bus tvirtinama Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepcija.

Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, 2019 m. rudenį buvo pradėtas rengti Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m. Šiuo metu projektas yra pasiekęs antrąjį rengimo etapą, kurio metu yra formuojama Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcija – miesto vizija ir jos įgyvendinimo rodikliai, vizijos įgyvendinimo prioritetai, tikslai ir jų įgyvendinimo rodikliai bei uždaviniai ir jų įgyvendinimo rodikliai.

Itin svarbus indėlis plano kūrime yra atliekamas šešių darbo grupių (Aplinkos apsaugos, Ekonominės ir verslo aplinkos, Socialinės aplinkos, Švietimo sporto ir kultūros, Urbanistinio planavimo ir Viešojo sektoriaus), kuriose vyko diskusijos ir buvo planuojama miesto ateities vizija, formuojami prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai ir rodikliai.

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. darbo grupes sudaro Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės komitetų nariai ir Klaipėdos miesto bendruomenės. Į veiklą aktyviai įsitraukę VšĮ „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, LCC tarptautinio universiteto, „Klaipėda ID“, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro, Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, „Liberi“ „Gyvenimo namai“, „Klaipėdos šventės“, „Klaipėdos keleivinis transportas“,  VĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai, „Mano miestas Klaipėda“, „Klaipėdos žalieji“, „Klaipėdos regionas“, Klaipėdos jūrų krovos kompanijų, Klaipėdos pramoninkų, Vakarų stalo teniso akademijos bei „Apskritasis stalas“ asociacijų nariai. Rengiant Klaipėdos miesto dešimtmečio strateginį plėtros planą  savo patirtimi ir patarimais dalinasi  AB „Klaipėdos vanduo“, „Klaipėdos energija“, „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, „Lietuvos geležinkeliai“, Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“; UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, „DANCER BUS“, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, „Orion Global PET“, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, „Regseda“ atstovai. Prie Klaipėdos miesto gerovės prisideda ir Lietuvos rašytojų ir Lietuvos architektų sąjungos, Klaipėdos Rotary klubo „Maris“ nariai; Klaipėdos valstybinės ir Socialinių mokslų kolegijų, Klaipėdos universiteto, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos, Lietuvos jūrų muziejaus, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos neįgaliųjų plaukimo federacijos bei Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ atstovai.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dėkoja darbo grupių nariams už aktyvų dalyvavimą ir svarbų indėlį kuriant Klaipėdos miesto ateitį!

Patvirtinus Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepciją bus patvirtinta Klaipėdos miesto vizija ir prioritetai bei Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plano įgyvendinimo strategija. Kitas plano rengimo etapas – pilnos apimties Klaipėdos miesto 2021–2030 m. strateginio plėtros plano parengimas ir jo tvirtinimas.

Tiesioginę Tarybos posėdžio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos miesto savivaldybės „Youtube“ kanale.

Kviečiame prisijungti ir sekti projekto rengimo informaciją!