Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė jaunimui pristatė rengiamą strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepciją

Klaipėdos miesto savivaldybė š. m. rugsėjo 16 d. bendradarbystės erdvėje „LightHouse“, miesto jaunimui pristatė rengiamą Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepciją.

Renginio metu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Sokolova jaunimui pristatė rengiamą koncepciją: esmines Klaipėdos miesto problemas, Klaipėdos miesto viziją ir pagrindinius jos aspektus bei vizijos įgyvendinimo vertinimo rodiklius.

Po pristatymo bendradarbystės ir socialinio verslo skatinimo erdvės „NVO Avilys“ ekspertai – Monika Stankevičiūtė ir Arūnas Survila kvietė jaunimą išsakyti savo įžvalgas apie koncepciją ir prioritetus, pasidalinti savo mintimis ir padiskutuoti miesto ateities klausimais.

Karštos diskusijos ir darbinės sesijos metu Klaipėdos miesto jaunimas išskyrė problemines miesto sritis, remiantis jomis apibrėžė 12 pagrindinių problemų bei joms ieškojo spendimo būdų.

Klaipėdos miesto jaunimas ateinantiems dešimčiai metų miestui iškėlė šiuos lūkesčius:

Klaipėdos, kaip pažangaus ir konkurencingo bei subalansuoto miesto kūrimą, kuriame:

 • vyrauja investicijas skatinanti aplinka, suteikianti jaunimui galimybes tobulinti savo verslumo įgūdžius ir įtraukianti jaunimą į vykstančius procesus;
 • didinamas miesto turistinis patrauklumas, dėmesį atkreipiant į turizmo informacijos prieinamumą, pateikimą ir patogumą vartoti, renginių ir naktinio gyvenimo tobulinimą, istorinio ir kultūrinio potencialo išnaudojamą;
 • ugdomi tobulėjantys, rinkos poreikius atitinkantys specialistai, jiems suteikiant galimybę mokytis iš rinkos profesionalų, sukuriant galimybes įgyti šiuolaikinės rinkos poreikius atitinkančias specialybes bei padedant studentams įgyti darbinės patirties dar studijuojant.

Klaipėdos, kaip aukštos gyvenimo kokybės ir bendruomeniško miesto kūrimą, kuriame:

 • skatinama kultūra ir kūryba Klaipėdoje, kurioje sukurtos patrauklios erdvės jaunimo kūrybai, skatinamas kuriančio jaunimo bendradarbiavimas, tobulėjimo ir saviraiškos galimybės;
 • skatinama aktyvi ir sportuojanti bendruomenė, kuriai suteikiamos patrauklesnės sąlygos sportuoti ir sveikai maitintis, kuriamos bendruomenės bei patogiai pateikiama susisteminta informacija apie sveiką gyvenimo būdą ir esančias galimybes;
 • stiprinama ir puoselėjama gyventojų sveikata, dėmesį kreipiant į jaunų žmonių informuotumą ir švietimą psichine ir fizine sveikata;
 • stiprinama socialinė įtrauktis ir socialinė atsakomybė, skatinant prevencinių programų kūrimą, neįgaliųjų ir teistumą turinčiųjų integraciją į visuomenę ir darbo rinką;
 • skatinamos galimybės jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Klaipėdoje, kuriant žiniomis grįstas darbo vietas, didinat mokymo įstaigų konkurencingumą ir jaunų žmonių užimtumą;
 • stiprinama vietos savivalda, sukuriant sąlygas patogiai gauti, naudoti ir skleisti informaciją, įsitraukti į savivaldos veiklą, prisidėti prie spendimų priėmimo.

Klaipėdos, kaip tvaraus ir urbanistinio miesto vystymą, kuriame:

 • vykdoma kryptinga darnaus judumo politika, apimanti susisiekimo ir infrastruktūros gerinimą;
 • vystomos tvaraus miesto teritorijos, apimančios patrauklių jaunimo susibūrimo ir kūrybos erdvių įgyvendinimą;
 • puoselėjama žalioji miesto plėtra, dėmesį kreipiant į automobilių judėjimą, susisiekimo su kitais miestais klausimus, ekologiškumo skatinimą ir švietimą.

Jaunimo išsakytos mintys ir su jomis susijusios problemos bus įtrauktos į rengiamą Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginį plėtros planą.

Dėkojame Klaipėdos miesto jaunimui už aktyvų dalyvavimą ir svarbų indėlį kuriant miesto gerovę.

Kviečiame ir toliau sekti naujienas, susijusias su Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2030 m. rengimu!