Naujienos

Strateginio plėtros plano rengimas įsibėgėjo – pristatome koncepcijos projektą

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimas pasiekė antrąjį etapą – strategijos kūrimą.

Strategijos kūrimo metu vyksta darbo grupių susitikimai ir diskusijos, kuriose, remiantis pirmojo etapo rengimo rezultatu –  stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analize (kuri darbo grupių susitikimų metu buvo sukurta remiantis Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analize), Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimu (2019) bei grupinių diskusijų apie gyvenamąją aplinką, miesto plėtros prioritetus ir lūkesčius ataskaita (2020) yra formuojama Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcija.

Antrojo etapo rengimo schema pateikiama infografike:

Parengtame Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. koncepcijos projekte, pateiktos esminės Klaipėdos miesto problemos, sukurta Klaipėdos miesto vizija, išdėstyti pagrindiniai jos aspektai bei nustatyti vizijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai. Koncepcijos projekte nustatyti savivaldybės vystymosi prioritetai, suformuoti tikslai ir uždaviniai, kuriuos pasiekus ir įvykdžius būtų išsprendžiamos nustatytos problemos, įgyvendinama vizija ir prioritetai. Apibrėžti ir nustatyti aiškūs rodikliai, leidžiantys matuoti tikslų ir uždavinių pasiekimo sėkmę: tikslų pasiekimui vertinti – poveikio (efekto) rodikliai, uždavinių pasiekimui vertinti – rezultato rodikliai. Koncepciją š. m. rugpjūčio mėn. planuojama pristatyti Savivaldybės tarybai.

Koncepcijos projekte pateikiama Klaipėdos vizija: KLAIPĖDA 2035 – atvira, sumani, įtrauki. Tai idealus Klaipėdos miesto ateities paveikslas 2035 m., kuriuo norima pabrėžti Klaipėdos išskirtinumą ir siekius, kad kiekvienam miesto gyventojui ar apsilankiusiam svečiui Klaipėda taptų ne tik artimesnė ir atpažįstama, bet ir vieta kur gyvena laiminga, atvira ir sumani bendruomenė, ir čia visada norisi grįžti.

Kviečiame detaliau susipažinti su rengiamos koncepcijos projektu, kurį rasite skiltyje Koncepcijos“.

Savo nuomonę apie Klaipėdos miesto savivaldybės strateginės plėtros plano 2021–2030 m. koncepcijos projektą ir pasiūlymus galite išsakyti skiltyje Nuomonė arba el. paštu info@klaipeda2021-2030.lt