Naujienos

Klaipėdos miesto savivaldybė pristatė tarpinius rengiamo strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rezultatus

Balandžio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybė nuotoliniu būdu pristatė rengiamo strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rezultatus. Tiesioginės transliacijos Savivaldybės „Youtube“ kanale metu buvo pristatytos Europos Sąjungos finansavimo galimybės ir tendencijos 2021–2027 m. laikotarpiui, miesto esamos aplinkos ir išteklių analizė bei apžvelgtos strateginio plėtros plano kryptys, Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimo ir sutelktos apklausos rezultatai.

Sveikinimo žodį taręs Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė, kad ateinančiam dešimtmečiui rengiamas strateginis plėtros planas vertinamas kaip dokumentas, aprėpiantis visas miesto vizijas, padedančias judėti į priekį: „Šis planas nėra vien planas popieriuje, tai yra rimtos strateginės gairės, kalbant apie ilgalaikes savivaldybės strategijas skirtinguose sektoriuose. Tai yra platforma mūsų kasdieniams dokumentams, pagal kuriuos yra planuojamas tiek miesto biudžetas, tiek pačios Savivaldybės veikla. Strateginis plėtros planas yra pagrindas Savivaldybės investicijų planui, o investicijos yra tas mechanizmas, kuris miestui suteikia energijos ir jėgų žengti į priekį“.

Tiesioginės transliacijos metu regioninės politikos ekspertas dr. Gediminas Česonis, pristatė Europos Sąjungos finansavimo galimybes ir tendencijas 2021–2027 m. laikotarpiui. Pristatymo metu buvo aptarti iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva, aptarta Europos Sąjungos sanglaudos politika po 2020 m., išskirti Europos Komisijos prioritetiniai tikslai, pristatytas planuojamas Europos Sąjungos sanglaudos lėšų paskirstymas ir pateiktos glaustos 2019–2020 m. Lietuvos ataskaitos Europos semestro atžvilgiu. Analizuotos sanglaudos veiklos kovai su ekstremalia situacija (Covid-19).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė pristatydama miesto esamos aplinkos ir išteklių analizę pristatė 2020 m. sausio-vasario mėnesiais vykusių Darbo grupių posėdžių metu išskirtas miesto stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes. Taip pat apžvelgė šiuo metu galiojančio plano prioritetus ir įgyvendinimo rezultatus bei aptarė išskirtas Klaipėdos miesto strategines kryptis 2021–2030 m., jas susiedama su Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013–2020 m. tęstinumu ir numatomomis naujomis ambicijomis.

Socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas Liutauras Kraniauskas pristatė Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimo (2019 m.) rezultatus. Tiesioginės transliacijos metu buvo pristatyti interviu respondentų namuose metu gauti duomenys, kurie palyginti su internetinės apklausos metu gautais rezultatais. Savivaldybė primena, kad Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimo (2019 m.) ataskaita buvo parengta remiantis tik interviu respondento namuose metu gautais atsakymais, kadangi tik tokiu būdu yra užtikrinamas visų socialinių grupių įtraukimas į tyrimą.

Socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotoja Giedrė Strakšienė pristatė Klaipėdos miesto gyventojų sutelktos apklausos (2020 m.) rezultatus. Pristatytos grupinių diskusijų metu išskirtos probleminės miesto sritys: tarša, žalio miesto koncepto puoselėjimas, kultūros paveldo sauga ir transporto ribojimas senamiestyje, pajūrio puoselėjimas, saugumo mieste ir aplinkos tvarkymo darbai. Išskirti kultūros, švietimo, meno bei bendruomenių ir institucijų bendradarbiavimo klausimai.

Negalėjusius sudalyvauti tarpinių rezultatų pristatyme kviečiame peržiūrėti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. tarpinių rezultatų pristatymo vaizdo įrašą Savivaldybės „Youtube“ kanale: https://www.youtube.com/watch?v=Mx3OXs-gREI bei susipažinti su pranešėjų pristatyta medžiaga, kuri yra paviešinta Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. internetinėje svetainėje: https://www.klaipeda2021-2030.lt/renginiai/.