Naujienos

Identifikuotos darbo grupių kuruojamų sričių stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės

Š. m. sausio–vasario mėnesiais vyko Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo darbo grupių posėdžiai.

Darbinių susitikimų metu kiekvienos darbo grupės nariai: Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, Savivaldybei pavaldžių juridinių asmenų (biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarų akcinių bendrovių, Savivaldybės įmonių), Klaipėdos miesto bendruomenių atstovai ir kiti interesų grupių atstovai, kurių dalyvavimas pagrįstas bendradarbiavimu ir partneryste bei strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikiantys UAB „Eurointegracijos projektai“ bei išorės ekspertai diskutavo aktualiais darbo grupių temų klausimais.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių nariai diskutavo ir teikė siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiklai, gyventojų įtraukimo į viešojo valdymo procesus, savivaldybės pavaldžių įstaigų ir kontroliuojamų įmonių, sveikatos priežiūros, socialinės aplinkos, viešojo saugumo, aplinkos apsaugos, ekonominės ir verslo aplinkos, darbo rinkos, statybų ir nekilnojamo turto rinkos, turizmo, švietimo, sporto, kultūros sektorių silpnybės, stiprybės, galimybės bei grėsmės analizėms. Nagrinėtos jaunimo, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų situacijos, miesto urbanistinio planavimo ir infrastruktūros stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bei pateikti siūlymai urbanistinio planavimo ir infrastruktūros SSGG analizei.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžių metu buvo pristatytos ekspertų parengtos nagrinėjamų sričių analizių, gyventojų nuomonės tyrimų išvados, strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijos, rengimo metodikos schema ir viešinimo eiga.

Viešojo sektoriaus darbo grupė supažindinta su Klaipėdos miesto savivaldybės esama įvaizdžio situacija, problemomis bei situacijos gerinimo rekomendacijomis/įžvalgomis. VšĮ „Klaipėdos ID“ rinkodaros projektų vadovė Eglė Songailienė pristatė Klaipėdos miesto rinkodaros strategiją.

Socialinės aplinkos darbo grupei, socialinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas Liutauras Kraniauskas pristatė Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimo rezultatus.

Aplinkos apsaugos darbo grupės posėdžio svečias, urbanistinio planavimo specialistas, visuomenės įtraukimo procesų ekspertas Martynas Marozas, pristatė žiedinės ekonomikos bei ekosistemų išsaugojimo ypatumus Klaipėdos mieste.

Ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupės posėdžio metu, regioninės politikos ekspertas dr. Gediminas Česonis pristatė Europos Sąjungos finansavimo galimybes ir tendencijas 2021–2027 m. laikotarpiui.

Švietimo, sporto, kultūros darbo grupės posėdžio viešnia, socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro mokslo darbuotoja Giedrė Strakšienė, pristatė pranešimą tema „Mokslo ir kultūros aktualijos Klaipėdoje: gyventojų požiūris ir nuomonės“. Darbo grupės nariai susipažino su gyventojų nuomonės tyrimų ir Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių fokusuotų grupinių diskusijų rezultatais, vertinant Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo, sporto ir kultūros sektorius.

Urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupės nariams, urbanistinio planavimo specialistas, visuomenės įtraukimo procesų ekspertas Martynas Marozas, pristatė Klaipėdos miesto urbanistikos ir teritorijų planavimo ypatumus.

Šešios darbo grupės į posėdžius rinksis dar ne kartą. Susitikimų metu bus svarstoma miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo koncepcija, kuriama Klaipėdos miesto vizija ir strategija (prioritetai, tikslai, uždaviniai), svarstomas Klaipėdos strateginio plėtros plano priemonių planas ir pagrindinių projektų sąrašas, priežiūros metodika bei vertinimo rodikliai.

Numatoma darbo grupių posėdžių pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.