Naujienos

Baigtas Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas: nuomonę išsakė 1 677 respondentai

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2021–2030 m., lapkričio–gruodžio mėnesiais atliko Klaipėdos miesto gyventojų apklausą. Tyrimo tikslas – išgryninti Klaipėdos miesto gyventojų problemas mieste, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus, kurie ateityje virs strateginės miesto plėtros uždaviniais.

Sociologinio gyventojų nuomonės tyrimo metu savo nuomonę išsakė 1 677 Klaipėdos miesto gyventojai. Apklausa internetu sulaukė 1 068 respondentų, namuose buvo apklausti 609 miesto gyventojai, gyvenantys 37 miesto rajonuose: Senamiestyje ir senojoje miesto dalyje (nuo senojo turgaus iki geležinkelio), Pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Statybininkų pr.), Pietinėje miesto dalyje (nuo Statybininkų pr. iki Jūrininkų pr.), Centrinėje miesto dalyje (nuo senojo turgaus iki Kauno g.), Šiaurinėje miesto dalyje (nuo geležinkelio iki Tauralaukio), Šiaurinėje miesto dalyje (nauji kvartalai, Melnragė ir Giruliai).

Visi apklausos metu gauti duomenys yra anoniminiai ir bus vertinami tik siekiant sužinoti bendrą situacijos vertinimą. Apibendrinti apklausos atsakymai bus panaudoti planuojant miesto infrastruktūrą ir tobulinant paslaugų sektorių.

Sociologinio gyventojų nuomonės tyrimo duomenis planuojama pristatyti 2020 m. sausio mėn., taip pat numatoma organizuoti tyrimo ataskaitos pristatymo renginį bei jo tiesioginę transliaciją internetu. Su tyrimo ataskaita taip pat galėsite susipažinti ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano internetinėje svetainėje www.klaipeda2021-2030.lt, skiltyje „Tyrimai ir analizės“.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dėkoja miesto gyventojams už aktyvumą ir svarbų indėlį kuriant miesto gerovę.

Primename, kad baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, pradėtas rengti Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi miesto plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Klaipėdos miesto darnų vystymąsi bei plėtrą.

Visą aktualią informaciją apie plano rengimą ir vykdomus etapus galite rasti Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. elektroninėje svetainėje www.klaipeda2021-2030.lt bei Klaipėdos miesto savivaldybės „Facebook“ paskyroje.