Naujienos

Vykdomas Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2021–2030 m., lapkričio–gruodžio mėnesiais organizuoja Klaipėdos miesto gyventojų apklausą. Apklausos tikslas – sužinoti Klaipėdos miesto gyventojų nuomonę apie gyvenimo mieste problemas ir strategines miesto plėtros galimybes, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus.

Apklausa apima dešimt, su miesto analize susijusių temų: gyvenamosios vietos ir gyvenamosios aplinkos vertinimą; visuomeninių objektų poreikį; saugumo, transporto ir viešojo susisiekimo sistemos, Klaipėdos paplūdimių, sveikatos paslaugų, sporto infrastruktūros, ikimokyklinio ugdymo paslaugų, mokyklinio ugdymo paslaugų vertinimus; pasitenkinimo gyvenimu mieste ir miesto raidos vertinimą.
Apklausos atsakymai bus panaudoti planuojant miesto infrastruktūrą ir tobulinant paslaugų sektorių.

Anoniminė apklausa vykdoma gyventojų namuose ir internetu. Apklausos duomenys bus naudojami tik tyrimui ir Klaipėdos strateginio plėtros plano 2021–2030 m. projekto įgyvendinimui. Apklausą atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“.

Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos miesto gerovės ir užpildyti internetinės apklausos anketą, kurią rasite paspaudus šią nuorodą.

Rengiamas Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2021–2030 m. yra naujas 2021–2030 metų laikotarpio strateginio planavimo dokumentas, skirtas užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą. Planas yra rengiamas keliais etapais, kurie apima analizes, miesto gyventojų nuomonių tyrimus bei viešąsias diskusijas, strateginio plėtros plano koncepcijos ir pačio plano projekto parengimą.

Visą aktualią informaciją apie plano rengimą galite sekti Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. elektroninėje svetainėje www.klaipeda2021-2030.lt, Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt bei „Facebook“ paskyroje.