Naujienos

Rengiama Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė

Miesto ateities kūrimas nėra įmanomas be dabartinės padėties suvokimo, todėl įgyvendinant Klaipėdos savivaldybės strateginio plano 2021–2030 m. rengimą, svarbu įvertinti esamą miesto situaciją ir atsakingai sudėlioti miesto ateities paveikslą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, šiuo metu yra atliekamas vienas svarbiausių plano rengimo etapų – Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė.

Analizės metu analizuojama aplinkos apsauga, ekonominė ir verslo aplinka, švietimas, sportas ir kultūra, urbanistinis planavimas ir miesto infrastruktūra bei viešasis sektorius.

Analizės tikslas – visapusiškai įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės valdymo srities plėtrai svarbius išorės veiksnius. Remiantis parengta aplinkos ir išteklių analize bus formuluojama Klaipėdos miesto plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

Užtikrinant Klaipėdos miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, siekiant turėti kokybišką ir poreikius atitinkantį strateginį planą siekiame, kad jo rengimo procese aktyviai dalyvautų ne tik politikai, savivaldybės, jai pavaldžių įstaigų atstovai, bet ir miesto bendruomenė.

Susipažinti su Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analize galėsite skiltyje „Tyrimai ir analizės“.