Naujienos

Rengiama Klaipėdos savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

Klaipėdos miesto savivaldybė rengdama Klaipėdos savivaldybės strateginį plėtros planą 2021–2030 m., įgyvendina pirmąjį plano rengimo etapą ir atlieka pagrindinių strateginio planavimo dokumentų analizę.

Pagrindiniai planavimo dokumentai, aktualūs Klaipėdos strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimui:

  • „Europa 2030”;
  • Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija;
  • Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“;
  • 2021-2027 metų Nacionalinės pažangos programa;
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“;
  • kitais dokumentais bei teisės aktais.

Dokumentų analizės tikslas – apžvelgti savivaldybei aktualius strateginio planavimo dokumentus, jų prioritetus ir tikslus, tarpusavio sąsajas ir integralumą, kurių nuostatos turi atsispindėti rengiamame Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane.

Susipažinti su Klaipėdos savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analize galėsite skiltyje „Tyrimai ir analizės“.