APIE KLAIPĖDĄ 2021–2030 m.

Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m.

NAUJIENOS

Skaityti plačiau
Naujienos

APIBRĖŽTOS KLAIPĖDOS VYSTYMO IKI 2030 M. KRYPTYS: susipažinkite su rengiamo Strateginio plėtros plano projektu

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia susipažinti su rengiamo Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano projektu. Dokumente pateikiama Klaipėdos miesto aplinkos ir išteklių analizė, Klaipėdos miesto vizija ir jos vertinimo kriterijai, prioritetai, tikslai, uždaviniai,...

Tyrimai ir analizės

Susipažink su Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengimo metu organizuojamų tyrimų bei viešųjų diskusijų ataskaitomis bei rengiamomis analizėmis.

Nuomonė

Klaipėdieti, išsakyk savo nuomonę ir įsitrauk į savo miesto ateities kūrimo procesą!

PROJEKTO PARTNERIS:

EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI